Head Start - Sharpview

12280 Ổ đĩa Sharpview
Houston, TX 77072
Điện thoại: (713) 669-5287

Vị trí Head Start &; Head Start sớm

Vị trí &; Liên hệ

12280 Ổ đĩa Sharpview
Houston, TX 77072

Giờ

Thứ hai- Thứ sáu
7 AM - 3 PM


Thứ bảy
Closed


Chủ nhật
Closed

Tòa nhà sẽ đóng cửa vào các ngày lễ lớn bao gồm: Ngày đầu năm mới, Ngày tưởng niệm, Ngày Độc lập, Ngày Lao động, Ngày Lễ Tạ ơn, Ngày Sau Lễ Tạ ơn, Đêm Giáng sinh và Ngày Giáng sinh.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.