Về Đối tác của chúng tôi

Không có công việc nào xảy ra tại BakerRipley sẽ có thể thực hiện được nếu không có các nhà tài trợ, đối tác và tình nguyện viên của chúng tôi.

Những quan hệ đối tác này cung cấp các nguồn lực, kết nối và đầu tư cá nhân để tạo cơ hội chuyển đổi cho hơn 500,000 Hàng xóm mỗi năm.

Khoản đầu tư của bạn chứng minh rằng khi các cá nhân có những gì họ cần để phát triển, cả cộng đồng đều có lợi. Vì vậy, với mỗi bạn, chúng tôi nói lời cảm ơn. Cảm ơn các bạn đã không chỉ duy trì sứ mệnh này, mà còn giúp nó phát triển và phát triển theo những cách mà chúng tôi không bao giờ có thể tưởng tượng được.

Chúng tôi vô cùng biết ơn bạn, và tất cả những gì bạn làm.

Sự khác biệt của BakerRipley

Khi bạn hỗ trợ BakerRipley, bạn mang lại các nguồn lực, giáo dục và kết nối cho các khu dân cư mới nổi trong khu vực Houston lớn hơn.

BakerRipley sống trong những khu phố này. Chúng tôi đã đầu tư để xây dựng các Trung tâm Cộng đồng đẹp, thịnh vượng và mở các trường học xuất sắc. Chúng tôi trang bị cho mọi người không chỉ để làm việc, mà còn để mở doanh nghiệp của riêng họ. Chúng tôi cố vấn cho Hàng xóm trở thành những nhà lãnh đạo tích cực, tìm ra tiếng nói của họ để bênh vực cho bản thân và gia đình họ.

Chúng ta biết những Người Hàng Xóm này và nhu cầu của họ—nhưng chúng ta cũng biết sức mạnh của họ. Bằng cách tập trung vào những thế mạnh đó, chúng tôi tối đa hóa tài sản cá nhân và cộng đồng – trao quyền cho mọi người thay đổi hoàn cảnh hiện tại và các thế hệ tương lai của gia đình họ. Đó là sự thay đổi thực sự.

Và đó là sự thay đổi mà chúng ta thấy tại BakerRipley.

Hỗ trợ BakerRipley

Có một nơi dành cho bạn tại BakerRipley là tốt. Bạn có thể quyên góp để hỗ trợ sứ mệnh của chúng tôi, tài trợ cho một sự kiện sắp tới, tình nguyện theo vô số cách hoặc đơn giản là nói chuyện với chúng tôi về cách các kỹ năng và kinh nghiệm độc đáo của bạn có thể mang lại lợi ích cho những người hàng xóm mà chúng tôi phục vụ.

Dù bạn chọn hợp tác với BakerRipley như thế nào, khoản đầu tư của bạn sẽ cung cấp sự hỗ trợ hữu hình và gieo hạt giống hy vọng — đó có thể là nguồn cảm hứng mà ai đó cần để tiếp tục làm việc hướng tới ước mơ của họ.

Thực hiện bước đầu tiên bằng cách liên hệ với chúng tôi tại donations@bakerripley.org. Cùng nhau, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến sự đổi mới, cảm hứng và hy vọng nâng cao toàn bộ thành phố của chúng tôi và tất cả những người sống ở đây.

Cách tham gia

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.