Trở thành nhà cung cấp

Chúng tôi muốn các đối tác lâu dài có thể giúp chúng tôi giải quyết nhu cầu hiện tại và tương lai của chúng tôi đối với các dịch vụ đặc biệt.

HÃY LÀM VIỆC CÙNG NHAU.

Chúng tôi đang tìm kiếm các doanh nghiệp sẽ tiếp cận các cơ hội với sự nhiệt tình và tập trung vào việc tạo ra một mối quan hệ hỗ trợ và chiến lược. Chúng tôi hy vọng các đối tác của chúng tôi có một hồ sơ theo dõi xuất sắc và danh tiếng trong việc tuyển dụng các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực phi lợi nhuận và công cộng, địa phương và trên toàn quốc, và chúng tôi muốn làm việc với các đối tác chu đáo và hiểu rõ về nhu cầu của chúng tôi - những đối tác lắng nghe và có thể nhanh chóng đáp ứng các cơ hội mới nổi.

Điền vào hồ sơ nhà cung cấp của chúng tôi để tìm hiểu về các cơ hội làm việc với chúng tôi. Các nhà cung cấp của chúng tôi giúp làm cho công việc của chúng tôi trở nên khả thi - trở thành một phần của nhóm đó.

BAKERRIPLEY KHUYẾN KHÍCH CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ CHƯA ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG LỊCH SỬ ÁP DỤNG.

 

Cơ hội của chúng tôi

POSTING DATE: MAY 23, 2024

BakerRipley, a non-profit human services organization, announces a Request for Proposal (RFP) 24-06 Security Guard Services.

 

Requirements to Bid

1. Vendor must monitor their guards and must have a system to document guards’ arrival accurately and on time according to post orders.
2. Vendor must not subcontract out any work.
3. Vendor must not have had their license suspended or revoked within the last five (5) years.
4. Vendor must perform a criminal background check on all employees annually.
5. Vendor must not be for sale or involved in any transaction to expand by acquisition or to become acquired by another business entity.
6. Vendor must not be in default on any loan agreement or financial agreement with any bank, financial institution, or other entity.
7. Vendor must be in good standing with the Internal Revenue Service (IRS).
8. Vendor must be licensed by the state of Texas.
9. Vendor must be able to supply adequate staffing according to House Bill 3 click here.

 

A “Mandatory” Vendor’s Conference is scheduled for Thứ tư, Tháng 6 5, 2024 at 2:00 PM (CT), email abrown@bakerripley.org by Thứ hai, Tháng 6 3rd to allow us time to plan properly and confirm your attendance and receive location information.

Interested Vendors can submit a proposal for (RFP) 24-06 Security Guard Services to abrown@bakerripley.org.

 

The deadline for submitting a proposal is Thứ tư, Tháng 7 10, 2024 by 10:00 AM (CT).

POSTING DATE: JUNE 17, 2024

BakerRipley, a non-profit human services organization, announces a Request for Proposal (RFP) 24-08 HR and Payroll System Software.

 

A “Mandatory” Vendors Conference is scheduled for Thứ tư, Tháng 6 26, 2024, at 10:00 AM (CT), email snaquin@bakerripley.org by Thứ sáu, Tháng 6 21, 2024, to confirm attendance.

 

Interested Vendors can submit a proposal for (RFP) 24-08 HR and Payroll System Software to snaquin@bakerripley.org.

 

The deadline for submitting a proposal is Thứ ba, Tháng 7 30, 2024, by 10:00 AM (CT).

POSTING DATE: JUNE 17, 2024

BakerRipley, a non-profit human services organization, announces a Request for Proposal (RFP) 24-07 Copier and Multi-Function Devices.

 

A “Highly Recommended” Vendor’s Conference is scheduled for Thứ tư, Tháng 6 26, 2024 at 10:00 AM (CT), email abrown@bakerripley.org by Thứ năm, Tháng 6 20th to allow us time to plan properly and confirm your attendance and receive location information.

 

Interested Vendors can submit a proposal for (RFP) 24-07 Copiers and Multi-Function Devices to abrown@bakerripley.org.

 

The deadline for submitting a proposal is Thứ ba, Tháng 7 30, 2024 by 10:00 AM (CT)

POSTING DATE: JUNE 18, 2024

BakerRipley, a non-profit human services organization, announces a Request for Proposal (RFP) 24-05 General and HVAC Contractors for Weatherization.

 

A “Highly Recommended” Vendors Conference is scheduled for Thứ ba, Tháng 6 25, 2024 at 10:00AM (CT). E-mail abrown@bakerripley.org to allow us time to plan properly and confirm your attendance and to receive location information.

 

Interested Vendors can submit a proposal for (RFP) 24-05 General and HVAC Contractors for Weatherization to abrown@bakerripley.org.

 

The deadline for submitting a proposal is Thứ ba, July 30, 2024 by 10:00 AM (CT).

POSTING DATE: JUNE 24, 2024

BakerRipley, announces a Request for Proposal (RFP) #24-09 Restoration Services.

Interested Vendors can submit a proposal for (RFP) 24-09 Restoration Services abrown@bakerripley.org.

The deadline for submitting a proposal is Thứ ba, Tháng 7 30, 2024 by 10:00 AM (CT).

Làm việc cùng nhau, để trao quyền cho những người hàng xóm của chúng ta

Chúng tôi muốn các đối tác lâu dài cung cấp các dịch vụ đặc biệt và tiếp cận mọi cơ hội với sự nhiệt tình. Chúng tôi tìm kiếm các đối tác có hồ sơ theo dõi và danh tiếng xuất sắc và những người mang lại sự tập trung chu đáo và đáp ứng để đáp ứng nhu cầu của chúng tôi. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra một mối quan hệ chiến lược, hỗ trợ phục vụ hàng xóm và cộng đồng của chúng ta.

Hợp tác trong cộng đồng của chúng tôi.

ĐƯỢC LIÊN LẠC

Quan tâm đến việc cống hiến cho sứ mệnh của chúng tôi? Cần thêm một chút thông tin? Vui lòng gửi e-mail donations@bakerripley.org hoặc gọi cho chúng tôi theo số 713-669-5317.

Tình nguyện

Các tình nguyện viên của chúng tôi thực hiện sứ mệnh mang lại nguồn lực, giáo dục và kết nối cho các khu dân cư mới nổi.

Hãy tham gia cùng chúng tôi để tạo ra sự khác biệt.

Tham gia đội ngũ những người đa dạng và tài năng của chúng tôi, những người làm cho BakerRipley trở thành một nơi toàn diện, hướng đến mục đích để làm việc.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.