AboutOur Culture

Giá trị HEROIC của chúng tôi định hình văn hóa của chúng tôi.

Sứ mệnh của chúng tôi là mang lại nguồn lực, giáo dục và kết nối cho các khu dân cư mới nổi. Chúng tôi được hướng dẫn bởi tầm nhìn của chúng tôi về việc nghiền nát sự bất bình đẳng bằng cách tối đa hóa tài sản của các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Để đạt được điều này, chúng tôi thúc đẩy một môi trường trung thực, xuất sắc, đáng tin cậy, lạc quan, hòa nhập và từ bi trong tất cả những gì chúng tôi làm.

Đa dạng, Công bằng, Hòa nhập, Thuộc về và Gắn kết là cốt lõi của nhóm chúng tôi

Tại BakerRipley, bạn thuộc về. Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập được dệt vào kết cấu văn hóa của chúng tôi và chúng tôi mong muốn tiếng nói của mọi người được lắng nghe và tôn trọng. Kể từ khi thành lập tổ chức của chúng tôi vào năm 1907 đến nay, nhóm của chúng tôi được tạo thành từ những người đam mê, những người phản ánh các cộng đồng sôi động, đa dạng mà chúng tôi phục vụ.

Tình nguyện

Các tình nguyện viên của chúng tôi thực hiện sứ mệnh mang lại nguồn lực, giáo dục và kết nối cho các khu dân cư mới nổi.

Gia nhập đội ngũ của chúng tôi

Tham gia đội ngũ những người đa dạng và tài năng của chúng tôi, những người làm cho BakerRipley trở thành một nơi toàn diện, hướng đến mục đích để làm việc.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.