Về Mục đích của chúng tôi

Tại BakerRipley, sứ mệnh của chúng tôi là mang lại nguồn lực, giáo dục và kết nối cho các khu dân cư mới nổi.

Tầm nhìn của chúng tôi là phá vỡ sự bất bình đẳng bằng cách tối đa hóa tài sản của các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

Trong hơn 100 năm, chúng tôi đã khao khát trao quyền cho những người hàng xóm của chúng tôi để xây dựng một ngày mai hứa hẹn hơn cho bản thân và gia đình họ. Khát vọng này là trọng tâm của mục đích và công việc của chúng tôi. Là một tổ chức phát triển cộng đồng, chấp nhận thực tế là tất cả mọi người - bất kể chủng tộc, dân tộc, tình trạng kinh tế, mã zip hay tuổi tác - tất cả đều có chung nguyện vọng. Thông qua việc sử dụng các chương trình, quan hệ đối tác và can thiệp của chúng tôi, chúng tôi cung cấp cơ hội để tối ưu hóa tiềm năng kiếm tiền, cơ hội học tập, cảm giác thân thuộc, sức khỏe và hạnh phúc của mọi Người hàng xóm.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.