Lớp ESL

Học nói, đọc và viết bằng tiếng Anh.

Chương trình tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai (ESL) của BakerRipley không chỉ cung cấp việc học ngôn ngữ. Nó trang bị cho bạn kiến thức và khả năng cần thiết để phát triển mạnh ở Hoa Kỳ và đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng của bạn. Chương trình phục vụ cho người học ở mọi cấp độ thông thạo tiếng Anh, từ người mới bắt đầu đến nâng cao.

Về

Các lớp học tiếng Anh cho mọi cấp độ!

Chúng tôi cung cấp các lớp học cho các cá nhân ở các cấp độ khác nhau, từ người mới bắt đầu không tiếp xúc với tiếng Anh đến các chuyên gia có bằng cấp ở quê hương của họ. Chương trình của chúng tôi miễn phí và được thiết kế để giúp sinh viên cải thiện kỹ năng tiếng Anh của họ, có thể nâng cao giao tiếp, triển vọng việc làm và sự tự tin tổng thể trong cộng đồng và nơi làm việc của họ.

Các lớp học kéo dài từ 8 đến 10 tuần và có thể được tham dự trực tuyến, trực tiếp hoặc thông qua thiết lập kết hợp. Chúng được tiến hành hai lần một tuần vào Thứ Hai / Thứ Tư hoặc Thứ Ba / Thứ Năm, với các phiên buổi sáng từ 9:00 sáng đến trưa hoặc buổi tối từ 5:30 chiều đến 8:30 tối. Không có điều kiện tiên quyết về giáo dục cần thiết để ghi danh vào chương trình của chúng tôi.

Các lớp học bao gồm:

  • Các lớp học và hướng dẫn tiếng Anh (Cơ bản, Trung cấp và Nâng cao)
  • Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai với Civic Component
  • Sẵn sàng cho sự nghiệp và kiến thức tại nơi làm việc
  • Tiếng Anh tùy chỉnh như ngôn ngữ thứ hai cho các chuyên gia (cá nhân có bằng cấp từ quê hương của họ)

Bắt Đầu

Các buổi thông tin được tổ chức hai tuần một lần bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Vui lòng tham dự một trong những buổi học này để ghi danh vào chương trình ESL của chúng tôi.

Tài nguyên bổ sung

Aprendamos Juntos!

BakerRipley đã hợp tác với HISD (Học Khu Độc Lập Houston) để thành lập Aprendamos juntos, một nguồn tài liệu dành cho phụ huynh và người giám hộ của học sinh HISD. Chương trình bao gồm các bài học ESL theo yêu cầu dành cho phụ huynh và người chăm sóc đang học nói tiếng Anh, để giúp họ điều hướng, vận động và tham gia vào việc giáo dục con mình. Các lớp học được phát sóng trên kênh truyền hình của HISD và cũng có sẵn trực tuyến tại youtube.com/thehisd.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.