Giáo dục công dân

Hiểu vai trò của chính phủ và cách sử dụng tiếng nói của bạn một cách hiệu quả.

BakerRipley bắt nguồn từ niềm tin rằng sự lãnh đạo cộng đồng nên đến từ cư dân của nó. Thông qua giáo dục, chúng tôi trao quyền cho các thành viên cộng đồng trở thành những nhà lãnh đạo có hiểu biết.

Về

Chương trình Giáo dục Công dân của chúng tôi giúp Hàng xóm sử dụng tiếng nói của họ một cách hiệu quả.

BakerRipley phục vụ như một nguồn thông tin đáng tin cậy cho Hàng xóm về cách chính quyền địa phương, tiểu bang và quốc gia của chúng tôi được thiết kế để hoạt động. Chúng tôi cung cấp các buổi giáo dục về một loạt các chủ đề, từ trách nhiệm của hội đồng trường đến tầm quan trọng của việc bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử sắp tới. Giáo dục công dân là bước đầu tiên trong việc giúp Hàng xóm hiểu rằng họ có tiếng nói và dạy họ cách sử dụng giọng nói đó một cách hiệu quả.

Tài nguyên

Xác định các đại diện được bầu

Tài nguyên của chúng tôi giúp mọi người hiểu các quyền của họ, tham gia với các quan chức được bầu của họ và luôn cập nhật các sự kiện và chính sách ảnh hưởng đến cộng đồng của họ.

Tham gia với chúng tôi

Truy cập lịch của chúng tôi và tham gia với chúng tôi cho một sự kiện sắp tới hoặc gửi email cho chúng tôi để hợp tác với chương trình Giáo dục Công dân của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.