Chương trình sau giờ học

Quan tâm, tham gia hỗ trợ sau giờ học cho trẻ em từ 4 đến 13 tuổi.

Các chương trình sau giờ học tại BakerRipley cung cấp một môi trường an toàn, chu đáo, nơi trẻ em tích cực tham gia vào các hoạt động giúp chúng học hỏi và phát triển.

Về

Hoạt động từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 3:30 đến 6 giờ chiều, chúng tôi cung cấp, thời gian ăn nhẹ, hỗ trợ bài tập về nhà và các sự kiện làm giàu bao gồm các dự án STEM, diễn giả khách mời và các hoạt động vui chơi khác.

Nhân viên của chúng tôi rất vui khi biết và khuyến khích từng đứa trẻ trong chương trình Sau giờ học của chúng tôi. Họ được biết là xây dựng mối quan hệ có ý nghĩa, lâu dài với trẻ em trong chương trình của chúng tôi, và kết quả là thường được mời đến lễ tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học và đám cưới của học sinh cũ.

Các Chương trình Sau giờ học của chúng tôi là miễn phí.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.