Workforce Solutions - Đông Nam

Xa lộ cao tốc Vịnh 12148-B
Houston, TX 77034
Điện thoại: (713)-576-2580

Giải pháp lực lượng lao động Đông Nam Bộ

 

Vị trí

12148 Xa lộ cao tốc Vịnh
Houston, TX 77034

Giờ

Thứ hai - Thứ sáu
8 AM - 5 PM


Thứ bảy and Chủ nhật
Closed

Các văn phòng nghề nghiệp đóng cửa vào những ngày này: Ngày đầu năm mới, Ngày Martin Luther King, Jr., Ngày của Tổng thống, Ngày Tưởng niệm, Ngày Độc lập, Ngày Lao động, Ngày Cựu chiến binh, Lễ Tạ ơn, Ngày sau Lễ Tạ ơn, Đêm Giáng sinh, Ngày Giáng sinh, Ngày sau Giáng sinh

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.