Workforce Solutions - Đông Bắc

4217 Đường Tidwell
Suite A
Houston, TX 77093
Điện thoại: (713) 697-3437

Giải pháp lực lượng lao động Đông Bắc

Vị trí

4217 Đường Tidwell
Houston, TX 77093

Giờ

Thứ hai - Thứ sáu
8 AM - 5 PM


Thứ bảy
Closed


Chủ nhật
Closed

Các văn phòng nghề nghiệp đóng cửa vào những ngày này: Ngày đầu năm mới, Ngày Martin Luther King, Jr., Ngày của Tổng thống, Ngày Tưởng niệm, Ngày Độc lập, Ngày Lao động, Ngày Cựu chiến binh, Lễ Tạ ơn, Ngày sau Lễ Tạ ơn, Đêm Giáng sinh, Ngày Giáng sinh, Ngày sau Giáng sinh

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.