Khởi đầu - Hiram Clarke

3810 Phố Tây Fuqua
Houston, TX 77045
Điện thoại: (713) 491-6178

Vị trí Head Start

Vị trí &; Liên hệ

3810 Phố Tây Fuqua
Houston, TX 77045

Giờ

Thứ hai - Thứ sáu
7 AM - 3 PM


Thứ bảy
Closed


Chủ nhật
Closed

Hiram Clarke Head Start sẽ đóng cửa vào các ngày lễ lớn bao gồm: Ngày Năm mới, Ngày Tưởng niệm, Ngày Độc lập, Ngày Lao động, Ngày Lễ Tạ ơn, Ngày Sau Lễ Tạ ơn, Đêm Giáng sinh và Ngày Giáng sinh

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.