Trường Cộng đồng BakerRipley - Ripley House (Trung học cơ sở)

4414 Đại lộ điều hướng
Houston, TX 77003
Điện thoại: (713) 315-6430

Trường cộng đồng BakerRipley tại Ripley House (Trung học cơ sở)

Vị trí

4414 Đại lộ điều hướng
Houston, TX 77011

Giờ

Thứ hai - Thứ sáu
7:45 AM - 3:45 PM


Thứ bảy
Closed


Chủ nhật
Closed

Tòa nhà sẽ đóng cửa vào các ngày lễ lớn bao gồm: Ngày đầu năm mới, Ngày tưởng niệm, Ngày Độc lập, Ngày Lao động, Ngày Lễ Tạ ơn, Ngày Sau Lễ Tạ ơn, Đêm Giáng sinh và Ngày Giáng sinh.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.