Sự kiện

Bộ lọc

Thay đổi bất kỳ đầu vào biểu mẫu nào sẽ khiến danh sách sự kiện làm mới với kết quả đã lọc.

Hội chợ thực phẩm

BakerRipley Gulfton Campus - 6500 Rookin St,, Houston, TX, United States

Food Distribution. Open to the community.

Common Market Box

We will Distribute 10 Common Market boxes with produce to families in need on the 1st and 3rd Thứ năm of each month.

Farmer’s Market – Urban Harvest

Urban Harvest-Farmer's Market will bring a mobile unit to sell fresh produce, milk, eggs, etc. from local farmers. We will also have some small business selling handmade products.

Hội chợ thực phẩm

Cơ sở BakerRipley Pasadena - 720 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX, Hoa Kỳ

Food Distribution. Open to the community.

Hội chợ thực phẩm

Cơ sở BakerRipley East Aldine - 3000 Aldine Mall Rte Rd, Houston, TX, Hoa Kỳ

Food Distribution. Open to the community.

Hội chợ thực phẩm

BakerRipley Gulfton Campus - 6500 Rookin St,, Houston, TX, United States

Food Distribution. Open to the community.

Hội chợ thực phẩm

Cơ sở BakerRipley Ripley House - 4414 Navigation Blvd, Houston, TX, Hoa Kỳ

Food Distribution. Open to the community.

Hội chợ thực phẩm

Cơ sở BakerRipley Pasadena - 720 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX, Hoa Kỳ

Food Distribution. Open to the community.

Hội chợ thực phẩm

Cơ sở BakerRipley East Aldine - 3000 Aldine Mall Rte Rd, Houston, TX, Hoa Kỳ

Food Distribution. Open to the community.

Hội chợ thực phẩm

Cơ sở BakerRipley Ripley House - 4414 Navigation Blvd, Houston, TX, Hoa Kỳ

Food Distribution. Open to the community.

Hội chợ thực phẩm

BakerRipley Gulfton Campus - 6500 Rookin St,, Houston, TX, United States

Food Distribution. Open to the community.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.