Đang tải sự kiện

Sự kiện

Texas Children’s Hospital Mental Health Mobile Clinic

Tháng 6 14, 10:00 am - 2:00 pm

Đâu

Cơ sở BakerRipley East Aldine

Khi

Tháng 6 14, 10:00 am - 2:00 pm

Provides counseling to uninsured and underinsured children ages 8-17. Excuse slips provided. Walk ins accepted.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.