Đang tải sự kiện

Sự kiện

Texas Children’s Hospital Mental Health Mobile Clinic

Tháng 5 3, 10:00 am

Đâu

Cơ sở BakerRipley East Aldine

Khi

Tháng 5 3, 10:00 am

Provides counseling to uninsured and underinsured children ages 8-17. Excuse slips provided. Walk ins accepted.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.