Đang tải sự kiện

Sự kiện

Medicaid and Chip Application Assistance JUN

Tháng 6 4, 9:00 am - 12:00 pm

Đâu

Cơ sở BakerRipley Pasadena

Khi

Tháng 6 4, 9:00 am - 12:00 pm

A Community Health Choice Navigator will assist neighbors in filling Medicaid and CHIP applications every 1st and 3rd Thứ ba of the month. Walk-in only.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.