Đang tải sự kiện

Sự kiện

Juneteenth Celebration

Tháng 6 19, 5:00 pm - 8:00 pm

Đâu

Cơ sở BakerRipley Pasadena

Khi

Tháng 6 19, 5:00 pm - 8:00 pm

Activity to engage and inform our community about the importance of Emancipation Proclamation in America.

Sự kiện liên quan

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.