Đang tải sự kiện

Sự kiện

Houston Food Bank SNAP, Medicaid & CHIP Application Assistance

Tháng 6 18, 9:00 am - 5:00 pm

Đâu

Cơ sở BakerRipley East Aldine

Khi

Tháng 6 18, 9:00 am - 5:00 pm

A Houston Food Bank Navigator will help the first 15 people that visit the center on Tuesdays and Thursdays. Walk in only.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.