Đang tải sự kiện

Sự kiện

Gold Card Assistance with HCPH

Tháng 6 28, 9:00 am - 12:00 pm

Đâu

Cơ sở BakerRipley East Aldine

Khi

Tháng 6 28, 9:00 am - 12:00 pm

The Harris County Department of Public Health will be at our center to assist Neighbors in completing their Gold Card applications.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.