Đang tải sự kiện

Sự kiện

Community Health Choice Medicaid and Chip Application Assistance

Tháng 5 20, 9:00 am - 5:00 pm

Đâu

Cơ sở BakerRipley East Aldine

Khi

Tháng 5 20, 9:00 am - 5:00 pm

A Community Health Choice Navigator will assist neighbors in filling Medicaid and CHIP applications every second and fourth Thứ hai of the month. Walk-in only.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.