Đang tải sự kiện

Sự kiện

CEAP-Utility Application Assistance

Tháng 5 16, 1:00 pm

Đâu

Cơ sở BakerRipley Gulfton

Khi

Tháng 5 16, 1:00 pm

A representative from the Utility Assistance program will be at our center providing Utility Assistance Application assistance to neighbors, answer questions, provide updates and help upload documents.

Sự kiện liên quan

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.