Đang tải sự kiện

Sự kiện

Asian American & Pacific Islander Arts & Crafts

Tháng 5 17, 5:00 pm

Đâu

Cơ sở BakerRipley East Aldine

Khi

Tháng 5 17, 5:00 pm

Join us at the BakerRipley East Aldine Campus for some tea, origami & calligraphy.

Sự kiện liên quan

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.