Đang tải sự kiện

Sự kiện

Application Assistance for Medicaid, CHIP, SNAP and Gold Card- Memorial Hermann

Tháng 6 12, 8:30 am - 5:00 pm

Khi

Tháng 6 12, 8:30 am - 5:00 pm

Memorial Hermann Navigator will be providing Medicaid, CHIP, SNAP, and Gold Card application assistance to neighbors by appointment only. Neighbors can call 713-456-6198 to schedule an appointment.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.