Đang tải sự kiện

Sự kiện

Application Assistance for Medicaid, CHIP and SNAP- Houston Food Bank

Tháng 5 13, 8:00 am

Đâu

Cơ sở BakerRipley Gulfton

Khi

Tháng 5 13, 8:00 am

Houston Food Bank navigator will be providing Medicaid, CHIP, and SNAP application assistance to the first 10 neighbors that arrive.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.