Đang tải sự kiện

Sự kiện

Application Assistance for Harris Health Financial Assistance (Gold Card)- ProSalud

Tháng 6 20, 10:00 am - 2:00 pm

Khi

Tháng 6 20, 10:00 am - 2:00 pm

ProSalud will be providing Harris Health Gold Card application assistance to the first 10 neighbors that arrive.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.