Đang tải sự kiện

Sự kiện

Aldine ISD Choice School Art Showcase

Tháng 5 10, 6:00 pm - 11:00 pm

Đâu

Cơ sở BakerRipley East Aldine

Khi

Tháng 5 10, 6:00 pm - 11:00 pm

Aldine ISD students from the Choice Schools will display their art work. Families all over will be able to come and view the art work and will be able to vote on 1st place, 2nd place & 3rd place winners.

Sự kiện liên quan

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.