پېښې لېښل کیږی

پېښه

Food Fair – جون

جون 5, 7:30 am - 11:00 am

چېرته

BakerRipley ختیځ Aldine کیمپس

کله

جون 5, 7:30 am - 11:00 am

Every first منځنۍ of the month a Houston Food Bank mobile trailer provides fruits and vegetables for up to 250 families. Registration on the day of is required. Open to the public. Bring wagons, carts, bags or boxes to haul your food back to your vehicle.

موږ کوکیز کاروو. د نورو معلوماتو لپاره زموږ د محرمیت تګلاره وګورئ.