رویدادها

فیلتر

تغییر هر یک از ورودی های فرم باعث می شود لیست رویدادها با نتایج فیلتر شده تازه شود.

Houston Area Women’s Center Information Table

Houston Area Women's Center will be at our center providing neighbors with information on the services they offer and resources for domestic violence and sexual assault.

Community Health Choice Medicaid and Chip Application Assistance

BakerRipley شرق پردیس الدین - 3000 Aldine Mall Rte Rd، هوستون، TX، ایالات متحده

A Community Health Choice Navigator will assist neighbors in filling Medicaid and CHIP applications every second and fourth دوشنبه of the month. Walk-in only.

Medicaid and Chip Application Assistance JUN

پردیس BakerRipley پاسادنا - 720 Fairmont Pkwy، پاسادنا، TX، ایالات متحده

A Community Health Choice Navigator will assist neighbors in filling Medicaid and CHIP applications every 1st and 3rd سه‌شنبه of the month. Walk-in only.

Houston Food Bank SNAP, Medicaid & CHIP Application Assistance

BakerRipley شرق پردیس الدین - 3000 Aldine Mall Rte Rd، هوستون، TX، ایالات متحده

A Houston Food Bank Navigator will help the first 15 people that visit the center on Tuesdays and Thursdays. Walk in only.

Texas Children’s Health Plan Application Assistance for Medicaid & CHIP

BakerRipley شرق پردیس الدین - 3000 Aldine Mall Rte Rd، هوستون، TX، ایالات متحده

TC will now offer application assistance on چهارشنبه’s from 10am – 3pm, beginning 01/17/2024. This application assistance is only for their members (anyone who has Texas Children’s Health Plan or anyone wanting to apply for Texas Children’s Health Plan).

HCPH Connect

HCPH Connect Team will be onsite twice a month to help neighbors fill out Gold Card, WIC, CHIP/Medicaid, or any state benefit applications.

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.