بارگذاری رویدادها

رویداد

Texas Children’s Hospital Mental Health Mobile Clinic

ژوئن 7, 10:00 am - 2:00 pm

آن

BakerRipley شرق پردیس الدین

وقتی

ژوئن 7, 10:00 am - 2:00 pm

Provides counseling to uninsured and underinsured children ages 8-17. Excuse slips provided. Walk ins accepted.

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.