بارگذاری رویدادها

رویداد

Texas Children’s Health Plan Application Assistance for Medicaid & CHIP

ژوئن 26, 10:00 am - 3:00 pm

آن

BakerRipley شرق پردیس الدین

وقتی

ژوئن 26, 10:00 am - 3:00 pm

TC will now offer application assistance on چهارشنبه’s from 10am – 3pm, beginning 01/17/2024. This application assistance is only for their members (anyone who has Texas Children’s Health Plan or anyone wanting to apply for Texas Children’s Health Plan).

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.