بارگذاری رویدادها

رویداد

Senior Events with Sory Mingo & Everyone-COUNTS – ژوئن

ژوئن 20, 11:30 am - 1:00 pm

آن

BakerRipley شرق پردیس الدین

وقتی

ژوئن 20, 11:30 am - 1:00 pm

This event is for seniors, 60+. Sory Mingo, with Everyone Counts, does an amazing job playing games with the seniors and getting them to dance and move. Light bite and refreshments are provided.

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.