بارگذاری رویدادها

رویداد

Ripley House Community Engineer Monthly Meeting

مارس 12, 4:30 pm - 5:30 pm

آن

BakerRipley ریپلی پردیس خانه

وقتی

مارس 12, 4:30 pm - 5:30 pm

Community Engineers meet at least once a month to discuss issues in their community, brainstorm solutions, and take action to bring about the change they desire.

رویدادهای مرتبط

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.