بارگذاری رویدادها

رویداد

Open Computer Use Hours

مه 15, 3:00 pm - 9:00 pm

آن

BakerRipley Gulfton پردیس

وقتی

مه 15, 3:00 pm - 9:00 pm

Computers will be available for use at our for those who need access to do online work.

رویدادهای مرتبط

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.