بارگذاری رویدادها

رویداد

Open Computer Use Hours

آوریل 8, 3:00 pm - 6:00 pm

آن

BakerRipley Gulfton پردیس

وقتی

آوریل 8, 3:00 pm - 6:00 pm

Computers will be available for use at our community center for those who need access to do online work.

رویدادهای مرتبط

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.