بارگذاری رویدادها

رویداد

Houston Food Bank SNAP, Medicaid & CHIP Application Assistance

ژوئن 6, 9:00 am - 5:00 pm

آن

BakerRipley شرق پردیس الدین

وقتی

ژوئن 6, 9:00 am - 5:00 pm

A Houston Food Bank Navigator will help the first 15 people that visit the center on Tuesdays and Thursdays. Walk in only.

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.