بارگذاری رویدادها

رویداد

HCPH Diabetes Prevention Workshop

مارس 12, 9:00 am - 10:00 am

آن

BakerRipley Gulfton پردیس

وقتی

مارس 12, 9:00 am - 10:00 am

Harris County Public Health’s Diabetes Prevention Program will be conducting a free Diabetes Prevention Workshop at the center that includes topics such as weight loss, stress management, and physical activity.

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.