بارگذاری رویدادها

رویداد

Gold Card Assistance with HCPH

ژوئن 14, 9:00 am - 12:00 pm

آن

BakerRipley شرق پردیس الدین

وقتی

ژوئن 14, 9:00 am - 12:00 pm

The Harris County Department of Public Health will be at our center to assist Neighbors in completing their Gold Card applications.

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.