بارگذاری رویدادها

رویداد

Farmer’s Market – Mar

مارس 9, 10:00 am - 1:00 pm

آن

BakerRipley شرق پردیس الدین

وقتی

مارس 9, 10:00 am - 1:00 pm

Our Farmer’s Market consist of Urban Harvest selling fresh produce and local vendors from East Aldine selling all kinds of amazing products, from candles, apparel, make up, handcrafted items made in the Fab Lab, and at home. We also have a food truck and specialty dessert & drink vendors.

رویدادهای مرتبط

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.