بارگذاری رویدادها

رویداد

Farmer’s Market – آوریل

آوریل 13, 10:00 am - 1:00 pm

آن

BakerRipley شرق پردیس الدین

وقتی

آوریل 13, 10:00 am - 1:00 pm

Our Farmer’s Market consist of Urban Harvest selling fresh produce and local vendors from East Aldine selling all kinds of amazing products, from candles, apparel, make up, handcrafted items made in the Fab Lab, and at home. We also have a food truck and specialty dessert & drink vendors.

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.