بارگذاری رویدادها

رویداد

FAMILY MOVIE NIGHT – JUNE

ژوئن 28, 5:00 pm - 7:08 pm

آن

BakerRipley شرق پردیس الدین

وقتی

ژوئن 28, 5:00 pm - 7:08 pm

Bring your family to Movie Night at the BakerRipley East Aldine Campus. This is a free event, but we will have have concession sales (chips, sodas, popcorn). This event is indoors but we will host it outdoors during the Fall.

رویدادهای مرتبط

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.