بارگذاری رویدادها

رویداد

Earth Day Lunch and Learn

آوریل 22, 10:00 am - 12:00 pm

آن

پردیس BakerRipley پاسادنا

وقتی

آوریل 22, 10:00 am - 12:00 pm

We will do art activities using recycled material and learning how to take care of our planet.Light lunch

رویدادهای مرتبط

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.