بارگذاری رویدادها

رویداد

Community Health Choice Medicaid and Chip Application Assistance

ژوئن 17, 9:00 am - 3:00 pm

آن

BakerRipley شرق پردیس الدین

وقتی

ژوئن 17, 9:00 am - 3:00 pm

A Community Health Choice Navigator will assist neighbors in filling Medicaid and CHIP applications every second and fourth دوشنبه of the month. Walk-in only.

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.