بارگذاری رویدادها

رویداد

Application Assistance for Harris Health Financial Assistance (Gold Card)- ProSalud

آوریل 18, 10:00 am - 2:00 pm

آن

BakerRipley Gulfton پردیس

وقتی

آوریل 18, 10:00 am - 2:00 pm

ProSalud will be providing Harris Health Gold Card application assistance to the first 10 neighbors that arrive.

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.