بارگذاری رویدادها

رویداد

Aldine ISD Choice School Art Showcase

مه 10, 6:00 pm - 11:00 pm

آن

BakerRipley شرق پردیس الدین

وقتی

مه 10, 6:00 pm - 11:00 pm

Aldine ISD students from the Choice Schools will display their art work. Families all over will be able to come and view the art work and will be able to vote on 1st place, 2nd place & 3rd place winners.

رویدادهای مرتبط

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.