AboutOur Culture

ارزش های قهرمانانه ما فرهنگ ما را شکل می دهد.

ماموریت ما اوردن منابع، اموزش و ارتباط با محله های در حال ظهور است. ما با چشم انداز ما از خرد کردن نابرابری با به حداکثر رساندن دارایی های جوامع که در ان ما عمل هدایت می شود. برای رسیدن به این هدف، ما محیطی از صداقت، برتری، قابلیت اطمینان، خوش بینی، شمول و شفقت را در همه کارهایی که انجام می دهیم، پرورش می دهیم.

تنوع، برابری، شمول، تعلق و تعامل در هسته تیم ما است

در BakerRipley، شما متعلق به. تنوع، برابری و شمول در بافت فرهنگ ما بافته شده است و ما می خواهیم صدای همه شنیده و مورد احترام قرار گیرد. از زمان تاسیس سازمان ما در سال 1907 تا کنون، تیم ما از افراد پرشور تشکیل شده است که منعکس کننده جوامع پر جنب و جوش و متنوعی است که ما به انها خدمت می کنیم.

داوطلب

داوطلبان ما ماموریت ما را برای اوردن منابع، اموزش و ارتباط با محله های در حال ظهور امکان پذیر می کنند.

به تیم ما بپیوندید

به تیم ما از افراد متنوع و با استعداد بپیوندید که BakerRipley را به یک مکان فراگیر و هدفمند برای کار تبدیل می کنند.

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.